Ba-Log

"VIP paneel toepassingen voor Bouw & Transport"

Onze panelen zijn internationaal gecertificeerd, hebben een CE verklaring met European Technical Approval en een gecontroleerde kwaliteitverklaring van ISSO. Hierdoor zijn ze opgenomen in de databank van BRCG.

Ook hebben ze een testrapport van TNO -Delft en Thales.

Absolute paneelwaarde:  λ 0.0042

bij dikte 30 mm:

R waarde = 7.14 m²K/W 
U waarde =  0,14 W/m 2 .K

VIP panelen, toegepast in geconditioneerd transport

Onlangs is ook een uitvoerige test gedaan met het paneelmateriaal dat u in alle Ba-log logistieke producten terugvind. Tijdens intensieve 24 uurs testen werd bij een constante ambient temperatuur van 35 °C  achtereenvolgens een lading van -20 °C, +7 °C en +3 °C getest. In alle testen bleef het  temperatuurverlies ruim binnen de kritieke marges. En dat zonder enige vorm van bijkoeling!