Ba-Log

"VIP paneel toepassingen voor Bouw & Transport"

Visie & filosofie

De beste VIP / vacuüm isolatie toepassing ontwikkelen voor bouw en transport is een uitdagende propositie. Iets wat Ba-log sinds haar begin dagelijks waarmaakt. En met succes! De samenwerking met ESA (European Space Association) , het initiëren en uitvoeren van test i.s.m. TNO en talloze andere onderzoeken naar gebruiksmogelijkheden, maken Ba-log hét kennis centrum voor ontwikkeling & verwerking van VIP materialen.

Geschiedenis.

Sinds oprichting in 1996 opereert Ba-log als Multi service bedrijf in logistiekeprodu cten voor (geconditioneerd) transport over de weg en lucht- en scheepvaart, de Food- en Pharma industrie en horeca. Anno 2015 heeft Ba-log naast een standaard gamma een sterke focus op maatwerk producten. Bedenken, produceren en implementeren, uit één hand, bouwend op decennia ervaring in de logistiek In 2007 – met de komst van het nieuwe bouwbesluit – werd al snel duidelijk dat VIP materiaal ook een bijzonder aantrekkelijk alternatief biedt aan de bouwwereld. Voor Ba-log het moment om aanwezige expertise ook binnen de bouwwereld beschikbaar te stellen. Iets wat heeft geresulteerd in een importeurschap van het Engels/Duitse Morgan Porextherm VIP materiaal dat in opdracht van Ba-log maatwerk produceert voor bouw en verbouwconcepten als ook logistieke oplossingen. Vanuit onze centrale vestiging in Arkel, en met ons multidisciplinaire track-record houdt Ba-log strak vast aan haar interne waarden. Doordachtzaam en recht door zee. Iets wat duidelijk tot uiting komt in alles; van intake tot executie en service.


 

Vacuum insulation panel

USP's

  • Hogere isolatiewaarden
  •  Tot 6 x minder materiaal nodig
  •  Op maat geleverd
  • Minder transport